โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

โปรแกรม สร้าง E-bookมีสินค้า 12 รายการ

โปรแกรม สร้าง E-book
e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time