โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

Adobe Presenter 10

Adobe Presenter 10

เป็นเครื่องมือที่ใช้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ซึ่ง Presenter จะใช้ไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft PowerPoint ที่มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวไว้เรียบร้อยแล้ว นำมาทำการเพิ่มเติมไฟล์เสียงหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสามารถทำการเพิ่มคำถาม แบบสำรวจ หรือแบบทดสอบท้ายบทได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลดราคา ลดราคา!
192.00 ฿ รวมภาษี

480.00 ฿ รวมภาษี

(ราคาลดลง 60 %)

10 รายการในร้านค้า

Adobe Presenter 10

เป็นเครื่องมือที่ใช้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ซึ่ง Presenter จะใช้ไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft PowerPoint ที่มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวไว้เรียบร้อยแล้ว นำมาทำการเพิ่มเติมไฟล์เสียงหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสามารถทำการเพิ่มคำถาม แบบสำรวจ หรือแบบทดสอบท้ายบทได้ด้วย โดยสื่อการเรียนการสอนที่ได้จาก Presenter จะอยู่ในรูปของไฟล์ Flash (SWF), SCORM และ AICC ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที หลังจากทำการติดตั้ง Presenter เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน Presenter โดยผ่านเมนูใน Microsoft PowerPoint ได้ทันที

        ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบทดสอบหรือแบบสอบถาม ทำให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรมอื่น นอกจากนั้นยังสามารถอัดวิดีโอจากกล้องwebcam, อัดเสียง และยังสามารถนำเข้าไฟล์ วิดีโอ และ ไฟล์ Flash ได้อีกด้วย

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time