โฆษณา

สมัครรับจดหมายข่าว

โปรแกรม SME 2017

SME 2017

รวมโปรแกรม จัดการระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบด้านการงานขาย (Sale) ที่สามารถออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบจัดซื้อ (Purchase) และการจัดการกับสินค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลดราคา ลดราคา!
168.00 ฿ รวมภาษี

420.00 ฿ รวมภาษี

(ราคาลดลง 60 %)

1 รายการในร้านค้า

SME 2017 รวมโปรแกรม จัดการระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม ครบวงจร

 โปรแกรมที่มีระบบการจัดการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมรูปแบบต่างๆ ได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบด้านการงานขาย (Sale) ที่สามารถออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเอกสารสำคัญอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบจัดซื้อ (Purchase) และการจัดการกับสินค้าประเภทต่างๆ ได้อย่างละเอียด สามารถช่วยให้งานบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับรับเรื่องการร้องเรียนจากลูกค้าทางด้านปัญหาการใช้งานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

 

นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม SME ยังมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือที่เรียกกันว่า HR (Human resources) ที่สามารถบันทึกประวัติข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน พร้อมกับรูปภาพประกอบของพนักงานแต่ละคนโดยละเอียดได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมมีระบบการทำสำรองข้อมูล (Backup) ที่มาพร้อมกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกจัดเก็บเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกข้อมูลและรายงานการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและบริษัทได้อีกด้วย อย่างเช่น การทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่เป็นกิจกรรมสำหรับการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ และความสามารถของ โปรแกรม SME 2017

 

มีระบบงานขาย (Sale) ที่ใช้ดูแลระบบการขายสินค้า สามารถแยกประเภทการขายสินค้าต่างๆ ได้อย่างละเอียดชัดเจน พร้อมทั้งยังสามารถที่จะ ออกใบเอกสารต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

ใบเสนอราคา

ใบสั่งขาย

ใบแจ้งหนี้

ใบส่งของ

ใบกำกับภาษี

ใบลดหนี้

และ เอกสารสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย

มีระบบการสั่งซื้อ (Purchase) ที่ใช้บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างละเอียด สามารถออกใบสั่งซื้อ และใบเอกสารสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อได้

มีระบบ WMS หรือ Warehouse Management Systems ที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้า ตั้งแต่สินค้า เข้าคลังจนออกจากคลัง พร้อมกับการจัดการสต็อคสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ที่สามารถบันทึกประวัติข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน การฝึกอบรม พร้อมกับรูปภาพประกอบของพนักงานแต่ละคนโดยละเอียด

มีระบบ Management ที่ใช้บริหารจัดการส่วนต่างๆ ของธุรกิจและองค์กรได้อย่างครอบคลุม สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มีระบบ Production ที่ใช้ดูแลและติดตามข้อมูลทุกอย่างทางด้านงานฝ่ายผลิต สามารถตรวจสอบ WI ล่าสุดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

มีระบบ Maintenance ที่ใช้ในการ การซ่อมบำรุง ที่มีผลกระทบต่อ Capacity ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อฝ่ายวางแผนงาน ดังนั้นทำ Preventive Maintenance จะดีกว่ารอให้เกิดปัญหา โดยอาจเริ่มจากการเตรียมข้อมูลชิ้นส่วนที่จะต้องซ่อมบำรุง เตรียมสำรองอะไหล่ที่จำเป็นไว้ใกล้ๆ วางแผนงานการเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงให้ชัดเจน เพื่อที่ว่าฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน จะได้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบการบันทึก parameters ต่างของเครื่องจักรที่ถูกปรับเปลี่ยน ในระหว่างการผลิตจริงแต่ละ Lot ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการหาปัญหาคุณภาพภายหลังและความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time