หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:36:03 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
DENT KKU 33 STARRY NIGHT Party  4th December 2018
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pAkKc_VT4SU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pAkKc_VT4SU</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 2 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:34:26 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
พิธีมุทิตาสถาบันและรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 5 ธันวาคม 2561
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WyfD2XM5Gdk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WyfD2XM5Gdk</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 3 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:32:59 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
November 21, 2018 Welcome Party and Loy Krathong Festival Venue: Pullman Hotel, Sala Thai and Pool side, 4th fl. / สมาคมทันตกรรมป้องกันแห่งเอเชีย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13 Asian Academy of Preventive
 Dentistry (AAPD 2018) เรื่อง “Improving Health through Oral Health”  ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HiB1OK1cJKQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HiB1OK1cJKQ</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 4 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:31:16 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
November 20, 2018 AAPD 2018 Executive Reception (Invitation only) Venue: Rachawadee Resort and Hotel, Khon Kaen / สมาคมทันตกรรมป้องกันแห่งเอเชีย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13 Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018) เรื่อง “Improving Health through Oral Health”  ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561ได้รับเกียรติจาก รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานโครงการโดยรศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และได้รับเกียรติจาก ดร.มีชัย วีระไวทยะ  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ ู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ  โดยมีทันตแพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาทั่วโลก ร่วมงานกว่า 2,000 คน  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tZMpSq7u0F8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tZMpSq7u0F8</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 5 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:29:04 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
Mobile Application ฟันดีมีสุข คุยสนุกกับหมอฟัน สาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน แนะนำการดูแลสุขภาพ เทคนิควิธีการดูแลตนเอง อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ความก้าวหน้าในวงการทันตแพทย์ โดยการสนทนาให้ความรู้จากวิทยากรทันตแพทย์ สามารถเลือกรับชมคลิปวีดีโอ หรือรับฟังคลิปเสียง ได้ทางมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทั้งระบบ Android และ iOS ผลิตรายการโดยหน่วยสื่อสารองค์กร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ดร.ทพญ.รัชดา น้อยสมบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz.) เวลา 09.10 – 10.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
ออกแบบและพัฒนาโดย..วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.081 546 9722
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YV3izRjFYjU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YV3izRjFYjU</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 6 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:27:18 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ "the9th" Dent KKU Show & Share 2018 ผลงานที่ผ่านมานำไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรบ้าง....
ประเภทกระบวนการ
รางวัลที่ 1 cssd system   โดย  ทีมจ่ายกลาง โรงพยาบาลทันตกรรม
รางวัลที่ 2 มัลติมีเดียเสมือนจริง      โดย  นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ  หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
รางวัลที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลเอกสาร     โดย  นางสมพิศ นามเปือย

ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
รางวัลที่ 1 เครื่องกรอฟันชนิดเคลื่อนที่ได้แบบสมบูรณ์  โดย  นางรินประภา ศรีทะบาล
รางวัลที่ 2 อุปกรณ์ส่องสว่างเพื่อดูช่องปาก     โดย  นางษมาภรณ์ นาใจดี
รางวัลที่ 3 มหัศจรรย์ contraster    โดย  คลินิกทันตกรรมบูรณะ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5HIbTBtW_xM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5HIbTBtW_xM</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 7 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:22:51 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีนายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จเป็นประธานฯ เปิดงาน ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 27 มิ.ย.61
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pu1Azh-Ns6o" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Pu1Azh-Ns6o</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 8 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:20:03 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ตรวจคนไข้จำนวน 119 คน อุดฟัน 22 ราย ขูดหินปูน 14 ราย ถอนฟัน 23 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 55 ราย และตรวจสุขภาพช่องปาก 5 ราย เมื่อ 22 มิ.ย.61
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nmah67jy_f8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=nmah67jy_f8</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 9 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:18:18 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
Bye Nior Dent 33 งานเลี้ยงอำลา...นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (หลังเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=11_3zkL01k4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=11_3zkL01k4</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

 10 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 03:16:56 pm 
เริ่มโดย admin - กระทู้ล่าสุด โดย admin
ชาวหมอแข่วขอนแก่น.. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน กีฬามหาสงกรานต์ ดอกไม้บาน 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อ 11 เมษายน 2561
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OdqgBZzNUM0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OdqgBZzNUM0</a>
เอ็มทีวีขอนแก่น 081 546 9722
http://www.mtvkhonkaen.com/
http://www.mtvkhonkaen.com/software
http://www.facebook.com/ardentistry
Line id: hs4iek

หน้า: [1] 2 3 ... 10