ทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 คณะทันตแพทยศาสต (1642)
 ทันตแพทย์ รุ่น 33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1129)
 AAPD 2018-2 (1088)
 APPD 2018-1 (1132)
 แอฟพลิเคชั่น ฟันดีมีสุข (1135)
 Dent KKU Show & Share 2018 (1054)
 ทันตกรรมพระราชทาน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อย (1068)
 21 มิ.ย.58 เปิดตัว..ขอนแก่นเคเอ็นอาร์สอน (2655)
 6-7 มิ.ย.58 ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลข (2444)
 2 มิ.ย.58 เปิดสถานีวิทยุอ่ำล่ำเรดิโอออ (2783)
 หมอแข่ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 25 (2144)
 10 เม.ย.58 ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยข (2250)
 8 เม.ย.58 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระค (2203)
  29 มี.ค. 58 งานพิธีมงคลสมรส อาภาภร+พศิน อ (2315)
 14 ก.พ.58 มอบคอมพิวเตอร์ อ.ท่าลี่ จ.เลย (2595)
 18 ก.พ.58 พิธีฌาปนกิจศพ..ณ เมรุวัดโนนชัย (2591)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-005 (6737)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-004 (2378)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-003 (2354)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-002 (2285)
 16 ม.ค.58 สานสัมพันธ์-001 (2324)
 31 ธ.ค.57 พิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2 (3141)
 29 พ.ย.57 พิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกร (2230)
 27 พ.ย.57-งานราตรีบัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นท (2387)
 24-25 พ.ย.57 "ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้ฟัน (2516)
 6 พ.ย.57-ประเพณีลอยกระทง 2557 (2424)
 19 ต.ค.57-งานทอดถวายกฐิน ต.ขนวน อ.หนองนาค (2799)
 20 ก.ย.57-วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที (2399)
 10 ก.ย.57-พิธีมุทิตาจิต-เกษียณอายุราชกา (2172)
 2 ก.ย.57-นิทานสุขภาพช่องปาก (2338)

     More.. | Add