ทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 คณะทันตแพทยศาสต (1928)
 ทันตแพทย์ รุ่น 33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1397)
 AAPD 2018-2 (1321)
 APPD 2018-1 (1374)
 แอฟพลิเคชั่น ฟันดีมีสุข (1421)
 Dent KKU Show & Share 2018 (1319)
 ทันตกรรมพระราชทาน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อย (1313)
 21 มิ.ย.58 เปิดตัว..ขอนแก่นเคเอ็นอาร์สอน (2910)
 6-7 มิ.ย.58 ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลข (2749)
 2 มิ.ย.58 เปิดสถานีวิทยุอ่ำล่ำเรดิโอออ (3040)
 หมอแข่ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 25 (2389)
 10 เม.ย.58 ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยข (2506)
 8 เม.ย.58 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระค (2476)
  29 มี.ค. 58 งานพิธีมงคลสมรส อาภาภร+พศิน อ (2584)
 14 ก.พ.58 มอบคอมพิวเตอร์ อ.ท่าลี่ จ.เลย (2854)
 18 ก.พ.58 พิธีฌาปนกิจศพ..ณ เมรุวัดโนนชัย (2857)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-005 (6974)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-004 (2623)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-003 (2605)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-002 (2520)
 16 ม.ค.58 สานสัมพันธ์-001 (2583)
 31 ธ.ค.57 พิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2 (3403)
 29 พ.ย.57 พิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกร (2451)
 27 พ.ย.57-งานราตรีบัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นท (2609)
 24-25 พ.ย.57 "ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้ฟัน (2749)
 6 พ.ย.57-ประเพณีลอยกระทง 2557 (2653)
 19 ต.ค.57-งานทอดถวายกฐิน ต.ขนวน อ.หนองนาค (3052)
 20 ก.ย.57-วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที (2633)
 10 ก.ย.57-พิธีมุทิตาจิต-เกษียณอายุราชกา (2402)
 2 ก.ย.57-นิทานสุขภาพช่องปาก (2568)

     More.. | Add