ทันตแพทย์ รุ่นที่ 33 คณะทันตแพทยศาสต (1574)
 ทันตแพทย์ รุ่น 33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1066)
 AAPD 2018-2 (1035)
 APPD 2018-1 (1065)
 แอฟพลิเคชั่น ฟันดีมีสุข (1068)
 Dent KKU Show & Share 2018 (1003)
 ทันตกรรมพระราชทาน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อย (993)
 21 มิ.ย.58 เปิดตัว..ขอนแก่นเคเอ็นอาร์สอน (2597)
 6-7 มิ.ย.58 ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลข (2380)
 2 มิ.ย.58 เปิดสถานีวิทยุอ่ำล่ำเรดิโอออ (2731)
 หมอแข่ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 25 (2091)
 10 เม.ย.58 ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยข (2195)
 8 เม.ย.58 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระค (2143)
  29 มี.ค. 58 งานพิธีมงคลสมรส อาภาภร+พศิน อ (2250)
 14 ก.พ.58 มอบคอมพิวเตอร์ อ.ท่าลี่ จ.เลย (2534)
 18 ก.พ.58 พิธีฌาปนกิจศพ..ณ เมรุวัดโนนชัย (2525)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-005 (6674)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-004 (2318)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-003 (2306)
 สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-002 (2225)
 16 ม.ค.58 สานสัมพันธ์-001 (2263)
 31 ธ.ค.57 พิธีเปิดงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2 (3074)
 29 พ.ย.57 พิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกร (2187)
 27 พ.ย.57-งานราตรีบัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นท (2336)
 24-25 พ.ย.57 "ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้ฟัน (2463)
 6 พ.ย.57-ประเพณีลอยกระทง 2557 (2367)
 19 ต.ค.57-งานทอดถวายกฐิน ต.ขนวน อ.หนองนาค (2729)
 20 ก.ย.57-วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที (2346)
 10 ก.ย.57-พิธีมุทิตาจิต-เกษียณอายุราชกา (2122)
 2 ก.ย.57-นิทานสุขภาพช่องปาก (2283)

     More.. | Add