E23JFI
นายปิยะ หรอยดา
ประธานฯ E23HVL
นายบุญเพ็ง ซิวจำปา
เลขาฯ HS4SPZL
นางเกษร โพธิ์พัฒน์
เลขาฯ HS4FHT
คุณเข้าชมคนที่
Free Counters
  สำนักงาน กสทช.
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  ประกาศผลอบรมและสอบฯ
  ตรวจสอบการเป็นสมาชิกฯ
  ตรวจสอบตำรวจ จริง-ปลอม
  รายงานสภาพอากาศ
  อ่านข้อสอบขั้นต้น
  อ่านข้อสอบขั้นกลาง
  อ่านข้อสอบขั้นสูง
 
www.arkk145300mhz.com
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นร่วมใจเพื่อนอาสา จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
ข่าว รอบบ้าน ผ่านเมืองขอนแก่น
 
 
www.arkk145300mhz.com By: MTV_khonkaen Tel.081 546 9722
สงวนลิขสิทธิ์ 26 มกราคม 2561 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นร่วมใจเพื่อนอาสา จังหวัดขอนแก่น 22 หมู่ 13 บ้านสะอาด ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.083 343 5299